1
Bạn cần hỗ trợ?

Cửa hàng

STT Hình ảnh cửa hàng Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 Fresh Garden Nội Bài Fresh Garden Nội Bài Tầng 3, cánh Tây, ga đi Quốc Tế T2, sân bay Nội Bài 6:00 AM - 24:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 314
2 Fresh Garden Discovery Complex Cầu Giấy Fresh Garden Discovery Complex Cầu Giấy Tầng 1 Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Hà Nội 7:00 AM - 22:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 352
3 Fresh Garden Central Point Trung Kính Fresh Garden Central Point Trung Kính Tầng 1 tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 8:00 AM - 22:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 329
4 Fresh Garden Nội Bài Fresh Garden Nội Bài Tầng 3, cánh Đông, ga đi Quốc Tế T2, sân bay Nội Bài 6:00 AM - 24:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 313
5 Fresh Garden Tô Hiệu Fresh Garden Tô Hiệu 193 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 315
6 Fresh Garden Trần Duy Hưng Fresh Garden Trần Duy Hưng 20C Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 340
7 Fresh Garden Viện E Fresh Garden Viện E Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 318/319
8 Fresh Garden Doãn Kế Thiện Fresh Garden Doãn Kế Thiện Số 9 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 316