Cửa hàng

STT Hình ảnh cửa hàng Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 Fresh Garden T7 Times City Fresh Garden T7 Times City T7 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 309
2 Fresh Garden Vinmec Fresh Garden Vinmec Tầng 1 Bệnh viện Vinmec Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 312
3 Fresh Garden Bạch Mai Fresh Garden Bạch Mai 500 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 308
4 Fresh Garden Lò Đúc Fresh Garden Lò Đúc 47 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 305
5 Fresh Garden Times City Fresh Garden Times City T35 - T37 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 310/311
6 Fresh Garden Nguyễn Chí Thanh Fresh Garden Nguyễn Chí Thanh 65 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 324
7 Fresh Garden Vincom Nguyễn Chí Thanh Fresh Garden Vincom Nguyễn Chí Thanh 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 325
8 Fresh Garden Phạm Ngọc Thạch Fresh Garden Phạm Ngọc Thạch 114C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 328