1
Bạn cần hỗ trợ?

Cửa hàng

STT Hình ảnh cửa hàng Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 Fresh Garden Nguyễn Chí Thanh Fresh Garden Nguyễn Chí Thanh Số 65 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 324
2 Fresh Garden Vincom Nguyễn Chí Thanh Fresh Garden Vincom Nguyễn Chí Thanh Vincom Nguyễn Chí Thanh, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 9:30 AM - 22:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 325
3 Fresh Garden Phạm Ngọc Thạch Fresh Garden Phạm Ngọc Thạch Số 114C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 328
4 Fresh Garden Tôn Thất Tùng Fresh Garden Tôn Thất Tùng Số 112B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 327
5 Fresh Garden Láng Hạ Fresh Garden Láng Hạ Số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7:00 AM - 22:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 322
6 Fresh Garden Núi Trúc Fresh Garden Núi Trúc Số 109 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 321
7 Fresh Garden Hàng Cót Fresh Garden Hàng Cót Số 16 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7:00 AM - 22:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 301
8 Fresh Garden Tràng Tiền Fresh Garden Tràng Tiền Số 33 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7:00 AM - 22:00 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 302