Cửa hàng

STT Hình ảnh cửa hàng Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 Fresh Garden Nguyễn Sơn Fresh Garden Nguyễn Sơn 42 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 7:00 AM - 21:30 PM (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 350