Cửa hàng
Fresh Garden Lê Văn Việt - TP.HCM
Địa chỉ: Vincom Plaza Lê Văn Việt - 50 Lê Văn Việt - Hiệp Phú - quận 9 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 408
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN:
Hỗ trợ trực tuyến