Cửa hàng
Fresh Garden New City
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Thủ Thiêm, Q2
Điện thoại: 024 3856 3856/028 3959 0856 - số máy lẻ 407
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN:
Hỗ trợ trực tuyến