Cửa hàng
Vinschool Cafeteria - Tân Cảng
Địa chỉ: Vinschool Vinhome Tân Cảng central Park - Phường 22 - Bình Thạnh - TP. HCM
Điện thoại: (024) 3856 3856 - số máy lẻ: 40̀5
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN:
Hỗ trợ trực tuyến