Sandwich giăm bông phomai
Mã sản phẩm:
Thành phần: Bánh sandwich với giăm bông, phomai và sốt Mayonnaise.
Giá: 0
 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Mẫu bánh cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến