Tin tuyển dụng
Fresh Garden tuyển dụng nhân viên đóng gói tại Hà Nội
Fresh Garden tuyển dụng nhân viên đóng gói tại Hà Nội
Bánh tươi FRESH GARDEN đang cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên đóng gói, yêu cầu cụ thể như sau:
Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing
Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing
Bánh tươi Fresh Garden đang cần tuyển nhân sự cho vị trí trưởng phòng Marketing
Tuyển dụng nhân viên giám sát camera
Tuyển dụng nhân viên giám sát camera
Bánh tươi Fresh Garden đang cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên giám sát camera.
Tuyển dụng nhân viên giám sát
Tuyển dụng nhân viên giám sát
Bánh tươi Fresh Garden đang cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên giám sát.
Tuyển dụng nhân viên giao nhận tại Hà Nội
Tuyển dụng nhân viên giao nhận tại Hà Nội
Bánh tươi Fresh Garden đang cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên giao nhận.
Tuyển dụng nhân viên lái xe tại hà Nội
Tuyển dụng nhân viên lái xe tại hà Nội
Bánh tươi Fresh Garden đang cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên lái xe.
Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Hà Nội
Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Hà Nội
Bánh tươi Fresh Garden đang cần tuyển nhân sự cho vị trí nhân viên bán hàng tại các cửa hàng.
Hỗ trợ trực tuyến