1
Bạn cần hỗ trợ?

Bánh Trung thu 2021

Hộp 4 bánh (Dòng truyền thống)

Mã sản phẩm:

Thành phần: Hộp gồm 4 bánh nhân tùy chọn dòng truyền thống

liên hệ

Hộp 6 bánh Thu hoa viên (Dòng cao cấp)

Mã sản phẩm:

Thành phần: Hộp gồm 6 bánh nhân tùy chọn dòng cao cấp, có túi đi kèm

liên hệ

Hộp 4 bánh Vũ khúc ánh trăng (Dòng cao cấp)

Mã sản phẩm:

Thành phần: Hộp gồm 4 bánh nhân tùy chọn dòng cao cấp, có túi đi kèm

liên hệ

Hộp 2 bánh (Dòng truyền thống)

Mã sản phẩm:

Thành phần: Hộp gồm 2 bánh nhân tùy chọn dòng truyền thống

liên hệ